Modificări pentru mediul de afaceri în Bulgaria în anul 2018

Unele din modificările care privesc mediul de afaceri în Bulgaria şi care intră în vigoare în anul 2018:

Declaraţii

Începând din anul 2018 toate declaraţiile – model, prevăzute de Legea impozitării veniturilor persoanelor juridice, vor fi depuse digital. Societăţile fără activitate pe parcursul anului nu vor mai fi obligate să depună declaraţia fiscală anuală, ci doar trebuie să declare că nu au efectuat activităţi.

Se revocă şi posibilitatea de a depune pe suport de hârtie deconturi de TVA cu valoare zero şi declaraţii cu jurnale cu câte cinci rânduri. Se impune şi obligaţia de declarare electronică a scutirilor şi facilităţilor aplicate impozitelor percepute la sursă, pentru venituri plătite din surse din Bulgaria – până la 500 mii leva, în situaţiile în care destinatarii veniturilor sunt peste cinci persoane.

Afaceri între persoane afiliate

În anul  2017 au fost introduse rapoarte noi, după ţară, pentru grupurile multinaţionale, pentru a se analiza riscul legat de formarea preţurilor între persoanele afiliate (preţul de transfer). Companiile locale cu cifra de afaceri anuală de peste 100 mil. leva şi cu participare la companii străine, cu obligaţia de consolidare în Bulgaria, sunt obligate să depună rapoarte la Agenţia Naţională de Venituri. Societăţile locale care fac parte din grupuri multinaţionale, trebuie să înştiinţeze ANV în care stat va fi depus raportul grupului. Termenul de depunere a primelor rapoarte şi înştiinţări expiră pe data de 02.01.2018.

Impozitarea veniturilor

Potrivit unei modificări în Legea impozitării veniturilor persoanelor juridice, intră în vigoare un standard nou de contabilitate, pentru raportarea veniturilor (SIRF 15 Venituri din contracte cu clienţii). Cel mai probabil acest standard nou nu va avea un efect serios asupra afacerilor „simple”, însă în cazul contractelor pe termene lungi pentru furnizarea de servicii, precum şi pentru afaceri compuse din componente diferite (spre exemplu bunuri legate de servicii), noile reguli ar putea modifica momentul de recunoaştere a venitului. Acest fapt va reflecta asupra stabilirii profitului impozabil pentru anul respectiv.

TVA

Începând din anul 2018, la neîndeplinirea obligaţiei de înregistrare în scopuri de TVA, va fi datorat şi impozit pentru livrarea prin care s-a atins limita de 50 mii leva. Modificarea, însă, lasă posibilitatea neimpunerii cifrelor de afaceri, dar cu siguranţă impune o urmărire mai atentă a veniturilor de acum încolo.

Plata veniturilor persoanelor fizice

Se reduc termenele de declarare a veniturilor persoanelor fizice nu numai de către persoanele fizice, ci şi de către întreprinderile care plătesc venituri către aceste persoane fizice. Plătitorii de venituri impozabile cu taxă finală sunt deja obligaţi să depună declaraţii trimestriale numai digital.

   

healthy-at-work