Modificări în cadrul legal al Bulgariei, în vigoare din ianuarie 2018

În prima zi din noul an, în Bulgaria au intrat în vigoare următoarele modificări:

Cuantumul contribuţiilor

Sunt în vigoare noile prevederi pentru pensionare. În cel mai des întâlnit caz, pentru categoria nr. 3 de muncă, vârsta de pensionare este 61 ani şi 2 luni împlinite, iar vechimea în muncă totală – 35 ani. Pentru bărbaţi vârsta de pensionare este de 64 ani şi 1 lună împlinite, vechime totală în muncă – 38 ani, 6 luni.

Creşte şi rata contribuţiei pentru fondul „Pensii” cu un punct procentual, din care (1 punct procentual) 0,56 revin în sarcina angajatorului, şi 0,44 sunt în sarcina persoanei asigurate. 

Venitul minim de asigurare (VMA), după activităţi economice de bază şi grupuri de calificare în funcţie de profesii, creşte în medie cu cca. 6.8%.

Cuantumul minim lunar al venitului de asigurare pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente a devenit 510 leva. Nu va mai fi valabil cuantumul minim diferenţiat al venitului de asigurare pentru persoanele care desfăşoară activităţi independente, în funcţie de venitul de impozitare.

Creşte cuantumul minim lunar al venitului de asigurare, pentru producătorii agricoli înregistraţi şi pentru producătorii de tutun, de la 300 la 350 leva.

Creşte cuantumul lunar al salariului minim pe economie de la 460 leva la 510 leva.

Creşte cuantumul minim pentru indemnizaţia de şomaj pe zi – de la 7.20 leva la 9 leva şi se stabileşte şi prag maxim de 74.29 leva.

Nu va mai fi valabilă posibilitatea de obţinere a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă, după disponibilizare /rezilierea contractului de muncă/.

Se modifică şi prevederile privind dreptul la indemnizaţie bănească de şomaj. La o asemenea indemnizaţie sunt intitulate persoanele pentru care sunt plătite contribuţiile de asigurare în fondul „Şomaj” pentru o perioadă de cel puţin 12 luni din ultimele 18 luni înainte de oprirea asigurărilor.

Alocaţii copil

Creşte cuantumul indemnizaţiilor pentru creştere copil cu vârstă între unu şi doi ani – de la 340 leva la 380 leva.

Creşte pragul pentru obţinerea alocaţiilor pentru copii. Cuantumul alocaţiilor lunare pentru creşterea unui copil în familie este de 40 leva, doi copii – 90 leva, trei copii – 135 leva, patru copii – 145 leva, pentru fiecare copil următor se mai adaugă încă 20 leva.

Venitul mediu lunar care dă dreptul la alocaţii pentru copii creşte de la 400 leva la 450 leva.

 

Noua vinietă

Intră în vigoare vinietă trimestrială. Preţul autocolantului va fi de 54 leva. În plus se va mai adăuga şi noua regulă potrivit căreia vinieta anuală va fi valabilă 12 luni după data achiziţiei, nu cum a fost până acum – până pe data de 31 ianuarie a anului următor.

 

Reguli noi pentru înmatricularea autovehiculelor

Una dintre modificările principale este stabilirea unui termen exact în care maşina trebuie înmatriculată la Poliţie după achiziţie. Acest lucru trebuie să se întâmple în termen de o lună de zile după încheierea afacerii. Dacă termenul nu va fi respectat, noul proprietar va fi amendat. Ulterior, acesta va mai avea încă o lună în care să fie înmatriculată maşina. Dacă nici atunci, în acest termen, nu va fi înmatriculată maşina, va urma radierea din oficiu a maşinii şi autovehiculul va fi scos din circulaţie.

S-a introdus şi o facilitate – cumpărătorul autovehiculului nu va fi obligat să prezinte un contract de vânzare-cumpărare la înmatricularea la Poliţie. Informaţia va fi schimbată din oficiu între poliţia rutieră şi notarul public care a oficiat actul vânzării.

Potrivit datelor Poliţiei rutiere, această facilitate va înlesni cca. 350.000 persoane anual.

 

Autostrada Dimitrovgrad – Niş – cu taxă

Pentru a circula pe autostrada între oraşele Dimitrovgrad şi Niş /Serbia/ se va percepe o taxă în cuantum de 190 dinari sârbeşti într-o direcţie (cca. 3,15 leva) pentru un autoturism. Taxele vor putea fi plătite în numerar în leva, euro, precum şi cu cardul.

Modificări în funcţionarea administraţiei

Agenţia de înregistrări va administra Registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ. De pe lângă Registrul Comerţului vor fi adăugate funcţionalităţi noi prin intermediul cărora persoanele juridice fără scop lucrativ vor putea depune documente. Registrul va reprezenta o bază de date electronică comună care va conţine circumstanţele înregistrate în virtutea legii, şi acte declarate în virtutea legii, privind comercianţii şi sucursalele comercianţilor străini, persoanelor juridice fără scop lucrativ şi sucursalele persoanelor juridice străine fără scop lucrativ. Noua denumire a Registrului este Registrul Comerţului şi Registrul persoanelor juridice fără scop lucrativ. Se acordă posibilitate persoanelor juridice fără scop lucrativ să depună documente în orice oficiu de înregistrări indiferent dacă sediul şi adresa de management se află în circumscripţia acestuia. Documentele vor putea fi depuse din orice punct de pe glob, prin internet, sub condiţia prezenţei unei semnături electronice valabile.

 

Acte normative noi

Intră în vigoare noul Act privind concesiunilor. Modificările principale sunt în legătură cu termenul concesiunilor – acestea nu vor putea fi cedate pentru un termen de peste 35 ani, iar eventualele prelungiri vor fi admise pentru încă cel mult 12 ani. Înafara acestui act normativ nou sunt concesiunile apelor minerale, bogăţiilor subterane şi plajelor maritime.

   

healthy-at-work