Модерната търговия като част от съвременния пазар в България

Българският институт за пазарна икономика публикува резултатите от свое изследване на тема „Видимите и невидимите ефекти от навлизането на модерната търговия в България: факти срещу митове”. Целта е да се оборят някои широко разпространени митове за модерната търговия и да се изясни как тя реално влияе на пазара.

Да започнем с пояснение на това какво е „модерна търговия”. Въпреки че няма определение, което да е универсално прието от всички, под „модерна търговия” се разбира продажбата на стоки на дребно в молове, хипермаркети или супермаркети. Тоест тук става въпрос за големи търговски площи, които предлагат богат асортимент от стоки и в които клиентите се самообслужват – сами взимат продуктите, от които се нуждаят. Това е и разликата със стандартната търговия, при която пазаруването се извършва в по-малки по площ магазини, които предлагат по-малък асортимент от стоки и клиентът не може сам да вземе продуктът, който си е избрал, а това се прави от продавачът зад щанда.

Единият от митовете е, че навлизането на големите вериги магазини вреди на местните производители, тъй като в тях се предлагат предимно вносни стоки. Според проучването обаче, 60-70% от предлаганите стоки идват от български доставчици. Веригите магазини изграждат отношения с местните производители и доставчици като им помагат да внедрят европейски стандарти за качество, което повишава конкурентоспособността им.

Търговските вериги също така извършват инвестиции в страната. Към началото на 2016 г. ПЧИ в търговията на дребно са 2,6 милиарда лева или 5,8% от общите ПЧИ с натрупване към този момент.

Проучването показва и че не е вярно твърдението за масови фалити на малките магазини и загубите на работни места заради навлизането на големите вериги магазини. За периода 2005-2015 г. заетите в търговията на дребно се увеличават с около 12%.

Модерните търговски вериги предлагат широк избор от стоки на своите клиенти, което е невъзможно за по-малките магазини. Методите на сертификация и контрол, както и високите изисквания към доставчиците, подсигуряват качеството на предлаганите стоки.

Заслужава да се спомене и това, че част от търговските вериги в страната осигуряват специализации и курсове, участват в програми за дуално обучение, както и в различни кампании за опазване на околната среда, запазване на културното наследство, дарителства за различни каузи и т.н.

   

healthy-at-work