Металургия, машиностроене и металообработване

ИНЧ-ФРИГО  ЕООД

Държава: България
Адрес: Пловдив, ул. „Ген. Кутузов“ 2
Телефон/Факс: +359 32 940 475
Ел. пощаfrigo@abv.bg
Интернет страница: www.inchfrigo.com
Лице за контакт: Николай Чалъков – управител
Основен предмет на дейност : Производство и монтаж на хладилни камери, врати и инсталации.

 

БОННЕР ООД

Държава: България
Адрес: област Пловдив, община Карлово, с. Ведраре
Телефон: +359 335 99915
Факс: +359 335 99913
Ел. пощаbonner@dir.bg
Интернет страница: www.bonner-bg.com
Лице за контакт: Лилко Бочев – управител
Основен предмет на дейност : Производство, монтаж и поддръжка на машини и съоръжения за хранително-вкусовата промишленост.

 

КОПЧЕВ И СИНОВЕ ООД

Държава: България
Адрес: София, ул. „Лозенец“ 22
Телефон: +359 2 963 08 65
Факс: +359 2 963 12 97
Ел. поща: office@koptchev.com
Интернет страница: www.koptchev.com
Лице за контакт: Красимир Копчев – управител
Основен предмет на дейност: Монтаж и търговия с товаро-захватни съоръжения и елементи; търговия с промишлени и селско-стопански вериги; търговия с неръждаеми сита и мрежи

   

Via expo

healthy-at-work