Румънска компания търси български партньори за внос от Румъния на шисти.

Румънската компания MERIDIAN C.C. търси български партньори за внос от Румъния на шисти, използвани като суровина в:

–        Лаково-бояджийската индустрия;

–       Индустрията с хидро-изолационни материали;

–       Настилки от хидрокарбонни смеси.

Също така шистите могат да се използват в сгради за външни стени, за теракот или за табели/плочи.

 

За контакти и допълнителна информация:

Mr. Tony Novacescu

Email: tonynovacescu@gmail.com

Mr. Cristian Cican -президент

e – mail : office@meridiancc.com

Адрес: Decebal street, no.1, Orsova,  RO7643445

Web : www.meridiancc.com

Тел : 0040252362847

0040252362535

   

healthy-at-work