България и Румъния ще си сътрудничат за изграждане на две нови мостови съоръжения над река Дунав

Министерският съвет информира, че е одобрен проект на меморандум за разбирателство между правителствата на България и Румъния относно извършване на проучвания за изграждане на нови мостови съоръжения на река Дунав. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е упълномощен да проведе преговорите и да подпише Меморандума от името на българското правителство.

Чрез подписването на Меморандума двете страни ще обявят намерението си по отношение на изграждането на нови мостове над р. Дунав, като дадат приоритет на проучванията за изграждане на два пътни моста при Силистра – Кълъраш и Никопол – Турну Мъгуреле. Подобни мерки са допустими за финансиране от Програмата за Трансгранично сътрудничество България – Румъния (2014-2020 г.).

   

healthy-at-work