MEMOFISH

Programul de finanțare: Interreg V-A România- Bulgaria

Numele proiectului: MEMOFISH – memorie și viitor. Povești despre civilizația dunăreană.

Scurtă descriere:

Obiectivul principal al proiectului „MEMOFISH“ este să sprijine prosperitatea economică comună a regiunii transfrontaliere dintre România și Bulgaria, prin atragerea atenției turiștilor către 10 comunități pescărești, nestudiate și foarte puțin cunoscute, de pe ambele maluri ale Dunării, precum și sprijinirea eforturilor autorităților locale și regionale de conservare și dezvoltare a patrimoniului unic al acestor comunități.

Rezultatele concrete pe care le așteptăm, sunt:

* Studierea patrimoniului comunităților pescărești din cele două țări, ceea ce constituie baza creării unei masive baze de date cu unități digitalizate;
* Produse turistice care includ sate cu comunități pescărești din România și Bulgaria; cu diverse variante elaborate pentru diferite categorii – familii, tineri, turiști organizați;
* Documente politice despre dezvoltarea regională în zona transfrontalieră, care să demonstreze cum turismul alternativ aduce beneficii economice, combinând în același timp, tradițiile pescarilor cu conservarea echilibrului ecologic din zona Dunării.

Perioada de desfășurare: august 2018 – ianuarie 2020

Partener principal:

Camera Româno- Bulgară de Comerț și Industrie

Parteneri:

Asociația „Paralel – Silistra“

Muzeul Regional de Istorie Ruse

Asociația „ACCES“ – Călărași

Grupul Local de Inițiativă a Pescarilor ”Dunărea Călărășeană”

   

healthy-at-work