Международна търговска конференция на 24 ноември

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартира организация на Международна търговска конференция за електроника, металообработка, кабели, гума, пластмаса, оборудване, услуги, логистика и опаковки, която ще се проведе на 24 ноември 2016 г. в RIN Grand Hotel, гр. Букурещ, Румъния.

Участието в Конференцията е безплатно и броят на участниците е ограничен!

Срокът за записване е до 2 ноември 2016 г. /сряда/.

След извършване на служебна проверка на постъпилите документи за кандидатстване, се допускат (или недопускат) за участие и в последствие се класират предприятията по реда на тяхното регистриране в Агенцията и до изчерпване на допустимия брой участници в проявата.

Условията за участие и списък с необходимите документи за кандидатстване в проявата може да намерите на следния линк:

www.sme.government.bg

   

healthy-at-work