Международен Форум за Бизнес и Туризъм IFBT ще се проведе на 12 септември 2015

ФОРУМЪТ
„Международен форум за Бизнес и Туризъм“ ще се проведе на 12 септември 2015 в Радисън Блу Гранд Хотел София.
По време на форума ще бъдат организирани срещи и конференции по проблемите на бизнеса и туризма както в България, така и в международен план. Ще бъде насочено вниманието към широко международно сътрудничество в сферата на бизнеса и туризма. Ще бъдат представени новите проекти за развитието на бизнеса и туризма както на Балканите, така и на международно ниво.

ПРОГРАМАТА
В програмата на форума ще бъдат включени проекти за държавни инвестиции, мащабни частни инвестиции, ще бъдат представени успехите в секторите на бизнеса и туризма, международното сътрудничество в тези сфери.

Условия за участие:

Форумът ще даде възможност на представителите на бизнеса и туризма да презентират своите реализирани и предстоящи проекти. Да обменят опит и контакти с чужди инвеститори, които ще присъстват на конференцията.

 

За повече информация:

Дончо Георгиев

VIP COMMUNICATION PR Agency

tel: +359 888 104 111

email: georgievdoncho@gmail.com

   

healthy-at-work