A doua întâlnire de lucru pe tema navigației fluviale pe Dunăre va avea loc în Ruse

Data și ora: 19.04.2018, ora 13.30
Locul de desfășurare: Ruse, hotel Riga, Bd. Prinudavski nr. 22

Camera de Comerț și Industrie Româno- Bulgară organizează a doua întâlnire de lucru despre problemele referitoare la navigația fluvială pe Dunăre. Întâlnirea este o continuare a meselor rotunde care se desfășoară īn cele opt țări dunărene, īn cadrul proiectului ”DANTE – îmbunătățirea procedurilor si a proceselor administrative ale navigatiei fluviale pe Dunăre”, finanțat în cadrul Programului de Cooperare Transnațională Dunărea 2014-2020

Scopul acestor discuții de lucru este prezentarea rezultatelor întâlnirilor desfășurate în Bulgaria, România, Serbia, Slovacia, Ungaria și Croația, în cadrul cărora s-au identificat problemele și barierele transportului fluvial pe Dunăre, ca urmare a diferitelor proceduri și reglementări administrative impuse de organele de control pe cursul fluviului și care decurg din legislațiile naționale. De asemenea, se va prezenta și Intrumentul electronic transnațional de raportare a barierelor și de bune practici în analiza rezultatelor semnalelor depuse până în prezent.

Accentul pe durata acestei a doua întâlniri se va pune și pe prezentarea și dezbaterea formularelor armonizate propuse pentru controlul vaselor de navigație pe fluviul Dunărea (așa numitele formulare DAVID – Danube Navigation Standard Forms – Arrival and departure report; Crew list; Passenger list) care au fost propuse pentru implementare de către grupurile de lucru pentru transportul pe căile navigabile interioare și de securitate din cadrul Strategiei pentru Dunăre și comentate de către toate țările dunărene.

   

healthy-at-work