Магистрала Русе-Велико Търново с издадена ОВОС и одобрено трасе

Висшият експертен екологичен съвет към Министерството на околната среда и водите предложи да се издаде решение по извършената оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционното предложение за автомагистрала Русе – Велико Търново. Заедно с решението за ОВОС са предложени и мерки за предотвратяването или минимизирането на щетите, които построяването на магистралата би нанесла върху околната среда. С тази цел в доста населени места са били проведени дискусии по темата – Русе, Иваново, Две могили, Борово, Ценово, Бяла, Полски Тръмбеш, Павликени, Велико Търново и Горна Оряховица.

Все още няма осигурено финансиране за проекта като прогнозите са, че той ще струва около 600 млн. евро. Обмисля се нужното финансиране да бъде набавено или чрез оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“, или чрез събраните в бъдеще такси от тол-системата.

Трасето на магистралата вече е одобрено. Тя е разделена на три подучастъка: Русе-Бяла (40 км), обход на град Бяла (36 км), и Бяла-Велико Търново (58 км). Габаритът на пътя ще бъде 27 метра и ще започва на 3 км източно от Дунав мост.

   

healthy-at-work