Левът и леята вече могат да се обменят в Сърбия

Българският лев и румънската лея вече ще могат да се обменят в обменните бюра в Сърбия в резултат решение на Народната банка на Сърбия. Те ще бъдат включени в списъка с чуждестранни валути, с които банките ще могат да търгуват. Това решение има за цел да повлияе положително и стимулиращо на реализацията на общи икномически проекти между трите държави.

Решението на Народната банка на Сърбия се базира на нарастналото значение на България и Румъния във външнотърговския обмен на страната, както и на увеличения потенциал за развитие на икономическо сътрудничество с тези държави. Друга основна причина е постоянното увеличение на броя на българските и румънски туристи в Сърбия.

   

healthy-at-work