КЗК против задължителния процент българска продукция в магазините

Комисията за защита на конкуренцията излезе със становище по повод предложените изменения в Закона за храните, които бяха внесени в парламента през октомври 2016 г. Редица държавни институции и частни компании изразиха несъгласието си с предложените промени, което доведе до нуждата от становище на комисията. Според нея, изискването за задължителен български произход на определено количество от храните, продавани в големите вериги магазини, ограничава конкуренцията. То би създало ограничение в свободното движение на стоки, което не само е против правилата на ЕС, но и е предпоставка за намаляване на вноса на чуждестранна продукция. Това от своя страна води до отрицателни последствия за обикновения потребител – ограничен избор, по-високи цени и риск от некачествени продукти. Освен това въвеждането на такова изискване би ограничило възможността на търговците сами да определят стратегията си, с която да привличат клиенти.

В становището на КЗК се казва още, че потребностите на клиентите могат най-добре да бъдат задоволени чрез пазарните механизми на търсене и предлагане, а не чрез административни регулации.

През 2016 г. в Румъния бе приет подобен закон, според който 51% от хранителните стоки в големите вериги магазини трябва да са произведени в Румъния. След влизането в сила на закона, Европейската Комисия заведе дело срещу държавата за нарушаване на европейското законодателство.

   

healthy-at-work