Колко българи работят в Румъния?

Според данни на румънският Генерален Инспекторат по Имиграцията, приблизително 20 000 граждани на страни-членки на ЕС са работили в Румъния през 2017 г. Най-големият брой чуждестранни работници са били от Италия (около 4700 души). На второ място се нарежда България с малко над 1900 работници, а трета е Франция с малко под 1900 души, които са изкарвали препитанието си в Румъния през миналата година. Челната петица се допълва от германци (1700 служителя) и унгарци (1500 работника).

   

healthy-at-work