Класация „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”

Българската търговско-промишелна палата (БТПП) за 18-та година ще представи класацията „ТОП 100 Фирми, водещи в икономиката на България”. Чрез нея се популяризират постиженията на компаниите, които допринасят за развитието на България и инвестират в икономика ни.

Заинтересованите фирми могат да се включат в „ТОП 100”, като изпратят финансовия си отчет за 2015 година или попълнят форма за участие. На специална церемония БТПП ще отличи фирмите, успели да се преборят за лидерските позиции. Всички класирали се фирми, независимо от мястото им, ще могат да получат удостоверение (сертификат).

Класирането в „ТОП 100” се извършва единствено на база обективни критерии – финансовите резултати на компаниите и това е неговата запазена формула на успеха. Планира се да бъдат публикувани първите 100 най-успешни компании по:
∙ Изменение на нетните приходи от продажби през 2015 г. спрямо 2014 г.
∙ Печалба на 100 лв. собствен капитал през 2015 г.
∙ Печалба на 100 лв. приходи от продажби през 2015 г.
Ще бъдат представени и фирмите с най-добри показатели по:
∙ Изменение на печалбата през 2015 г. и 2014 г.
∙ Максимални приходи от продажби през 2015 г. в 6-те района за планиране.

БТПП дава възможност за участие и с рекламен материал в класацията „ТОП 100”. Рекламата е отлична възможност да популяризиране на предлаганите продукти/услуги и да бъдат привлечени повече клиенти или партньори.

На 30 юни 2016 година изтича срокът за подаване на документи за участие в класирането или за реклама.

Класацията „ТОП 100” излиза на български и английски език, в печатен и електронен формат. В България ‘ТОП 100” се разпространява при 215 бизнес събития годишно. В международен план класацията достига до 120 търговски палати по света, до членовете на ЕВРОПАЛАТИ – 45 търговски палати от 43 страни с мрежа от 1700 регионални и местни структури и 20 млн. компании; до 330 членове на Асоциацията на световните търговски центрове; до над 50 служби по търговско-икономически въпроси на България в чужбина и други.

За изпращане на документи и повече информация, а също така и преглед на предходни издания: отдел „Икономически анализи и политика”, ikontr@bcci.bg; ikan@bcci.bg; тел: 02/8117 410, 02/8117 411 и на сайта на БТПП – http://www.bcci.bg/top-100-bg.html

   

healthy-at-work