Износът към ЕС увеличава растежа си

Според предварителни данни на Националния статистически институт, износът на България към страни от Европейския съюз нараства в края на изминалата година спрямо предходните месеци. Извадката показва, че към месец ноември 2016 г. експортът се е увеличил с 12.8% спрямо същия период през 2015 г. Увеличението се дължи главно на химически вещества (основно биодизел и смесите му), житни растения (предимно пшеница), части за машини и др. Тютюневите изделия също са сред стоките, чийто износ се е увеличил – 27.7% в количествено изражение.

За ноември 2016 г., трите основни експортни дестинации на български стоки сред страните от ЕС са Германия (5.8 млрд. лева), следвана от Италия (4 млрд. лева) и Румъния (3.8 млрд. лева). Румъния стабилно поддържа третото място сред най-популярните дестинации за износ на български стоки. Увеличението към северната ни съседка също е едно от най-високите на годишна база – 6.9% (339 млн. лева в парично изражение). Единственото по-голямо увеличение е към Германия – 15.1% (563 млн. лв. в парично изражение).

   

healthy-at-work