Изложения на Виа Експо 2018

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия)
Smart Cities (интелигентни градове)
Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

 

Изложения и конференции за Югоизточна Европа 2018


Организатор: Виа Експо

Партньор на събитието: Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП)

От 27 до 29 март София ще се превърне за 14ти пореден път в събирателно място за български и международни компании, които ще представят своите ресурсно-ефективни и интелигентни решения и технологии. 

 

ЕЕ & ВЕ, Smart Cities и Save the Planet на Виа Експо са положителен сигнал за нарастващата роля на бизнеса в изграждането на енергийно ефективна и устойчива икономика, както и ползотворна платформа за контакт между представители на общини и релевантни институции, мениджъри и специалисти от различни индустриални сектори.

 

Основни браншове на изложенията:

Възобновяема енергия (соларна, вятърна, геотермална, хидро и биоенергия, енергия от отпадъци), Енергийна eфективност (когенерация, отопление, охлаждане, вентилация и осветление, е-мобилност, строителство, интелигентни електроенергийни мрежи, съхранение на енергия), Интелигентни градове (транспорт, градска среда, енергия, интелигентни сгради, ИКТ), Управление на отпадъци (събиране, транспорт, третиране, рециклиране, оползотворяване), Услуги (финансиране, консултиране и др.)

 

Защо да участвате в издание 2018?

1. За три дни – възможност за контакт с клиенти и партньори от региона
2. Ще разширите своя бизнес, спестявайки време и средства
3. Виртуален формат на изложенията осигурява допълнителна промоция на участниците

 

Конферентни теми с практическа насоченост:

ЕЕ & ВЕ (енергийна ефективност и възобновяема енергия)

– Проект CryoHub под мотото “Криогенно съхранение на енергия за възобновяем изкуствен студ и електрозахранване
– Уъркшоп: „Да посрещнем предизвикателствата на новите енергийни технологии“
Проект GSS-VET – Геотермални и соларни умения – продължаващо образование и обучение, финансиран по Програма Еразмус
Проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома, финансиран по Програма Еразмус +
– Уъркшоп на Euroheat & Power – Европейската асоциация за топлинна и електрическа енергия

 

Smart Cities (интелигентни градове)

– Интелигентно административно управление
– Интелигентни решения за енергийна ефективност
– Електронно здравеопазване и ИКТ технологии
– Интелигентна мобилност и транспорт

 

Save the Planet (управление на отпадъци и рециклиране)

– Кръгова икономика
– Биоенергия
– Финансиране на проекти за управление на отпадъците

Брошури 2018:  ЕЕ и ВЕ, Smart Cities       Брошура ‘Save the Planet’

Статистика 2017

– Изложители от 14 държави. Австрийски, Норвежки и Италиански павилиони
– Бизнес посетители от 30 държави
– Лектори и слушатели от 16 държави

www.viaexpo.com

   

Via expo

healthy-at-work