Изложения на Виа Експо 2018

Повече ресурсна ефективност в областите: енергия, отпадъци и градове

Организатор  – Виа Експо

 

Иновативни, рентабилни, екологични –  така могат да се обобщят решенията, които водещи компании от 16 държави ще популяризират на предстоящите изложения и конференции ЕЕ & ВЕ, Save the Planet и Smart Cities. Събитието ще се проведе от 27 до 29 март в ИЕЦ, София.

Всеки бизнес, община, селско стопанство, дом се нуждае от решения за автономно производство и спестяване на енергия, превръщане на отпадъците в ресурс, за сигурна и комфортна градска среда: сгради, транспорт, администрация.

Изложителите ще представят:

– Биоенергия: котли, пелетни камини и бойлери на биомаса, биогорива, машини за компостиране, линии за производство на пелети, биогаз инсталации
– Термопомпи, подово и инфрачервено отопление, климатични системи за отопление и охлаждане, когенерация• Енергия от отпадъци
– Производство на соларна енергия за собствено потребление, съхранение на енергия
– Система за енергиен мениджмънт
– Нискоенергийни сгради
– Финансиране по европейски проекти, консултиране
– Електромобилност
– Търговия на електроенергия
– Оборудване за рециклиране и третиране на различни видове отпадъци
– Услуги за устойчиво управление на отпадъци, добри практики и модели за  публично-частно партньорство    
– Системи за разделно събиране на отпадъци
– M2M, интернет на нещата (IoT), системи за управление и контрол на сградите, енергоспестяващо LED осветление
– Телематика – транспорт, публична администрация, противопожарна защита
– Сателитна навигация, локализационни услуги
– Управлявани услуги за работни плотове, за поддържане на платформи, мрежова инфраструктура, аутсорсинг на бизнес процеси и др.

Можете да уговорите срещи предварително с изложителите чрез Виртуалната изложбакато за целта трябва да се регистрирате на viaexpo.com/bg/login 

 

Конференциите:

Програма EE и ВЕ:  ■ Криогенно съхранение на енергия – иновационна технология с приложение в хранителната промишленост и логистика, съхранение на енергия, „умни електромрежи”, строителство и др. ■ Уъркшоп с участието на проектите: Проект GSS-VET – Геотермални и соларни умения с целеви групи:  инсталатори на слънчеви и геотермални системи, електро и ВиК техници, инженери, архитекти и Проект SMARTEL – Професионално обучение за електротехници в областта на интелигентното измерване и автоматизация на дома

Безплатна регистрация за ЕЕ и ВЕ Конференция

 

Програма Управление на отпадъци и екология: ■ Кръгова икономика – предизвикателства и ползи за бизнеса; предприемачество и интегриране на нови бизнес модели от Клъстер Клийнтех България ■ Представители от Програма LIFE ще запознаят аудиторията с възможности за финансиране, както и с инструментите й.

Безплатна регистрация Еко Конференция

 

Програма Интелигентни градове■ Партньорство “Дигитален преход” – част от инициативата “Градски дневен ред” на ЕС с координатор Софийска община и фокус към здравните и социални услуги; дигитализацията от гледна точка на електронното управление и градското планиране ■ Фирмени смарт решения и иновации: ▪ “Трансформация на градовете за Дигиталната Ера“ – SAP ▪ италианския консорциум Иннова ще представи свое дигитално решение за разделно събиране на отпадъци и др. ■ Кампания Watify на EC за модернизиране и дигитализация на малките и средни предприятия

Безплатна Регистрация SEE Smart Cities

 

За контакти:office@viaexpo.comwww.viaexpo.com

   

healthy-at-work