Изложение „Timagralim“, 11-14 май 2017 г.

“Timagralim” е международно изложение за оборудване и продукти на земеделието, хранителната индустрия и животновъдството, организиран в Тимишоара с партньорството на Банатския Университет по Земеделски Науки и Ветеринарна Медицина. Събитието ще се проведе от 11 до 14 май, 2017 г.

Последните новини в земеделието, от машини до продукти, както и новини за бизнес сектора, ще са главните атракции на десетото издание на международния земеделски панаир “Timagralim”. Над 60 компании от Румъния и чужбина ще участват на панаира.

   

healthy-at-work