Изложение „Banat Agralim“, 26-28 май 2017 г.

Банатският университет по земеделски науки и ветеринарна медицина „Крал Михай I Румънски” в Тимишоара, със сътрудничеството на Тимишоарската търговско-промишлена и земеделска палата, ще организира изложението “Banat Agralim” в периода 26-28 май, 2017 г. Ще има конни състезания, дресировка на кучета, демонстрации на земеделски машини и оборудване, тематични семинари и т.н. Изложението ще се проведе в университетския кампус в Тимишоара. Темите на изложението „Banat Agralim” ще включват: земеделие, растениевъдство и лесовъдство, животновъдство, хранителна индустрия и опаковане, проучване, иновации, университетско разширение, финансиране и др.

   

Via expo

healthy-at-work