IT сектора в Румъния трудно задържа служители

Информационно-технологичният сектор в Румъния е изправен пред проблеми по отношение на задържането на служители. Повече от половината работници считат, че биха могли да получават по-високи възнаграждения в други компании, отколкото при настоящия си работодател. Само 33.4% от специалистите смятат, че им се заплаща справедливо за работата, която вършат. Данните са взети от проучване на NNC Services – маркетингова агенция в IT сектора.

Данъчните отстъпки и относително ниските разходи за наемането на служител са довели до 75-процентно увеличение на работниците в сектора за последните 6 години. Почти 80% от служителите са на възраст до 35 години, но те рядко остават в една компания за повече от 3 години.

Според румънския национален статистически институт, средната месечна чиста заплата в IT сектора е 1400 евро.

   

healthy-at-work