Международна Асоциация за Качество информира, че предлага услуга по верификация на етикетирането на потребителски стоки

IQA предлага освен верификация, помощ и съдействие за подготвяне етикети на храните за задължителното обявяване на хранителната стойност, приложимо от 13 декември 2016 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 1169/2011. Европейският регламент 1169/2011 за етикетирането на хранителните продукти се прилага за всички храни, предназначени за крайни потребители, включително и храни, доставяни от заведения за обществено хранене, храни за снабдяване на заведения за обществено хранене, както и за услугите по приготвяне и предлагане на храни, предоставяни от транспортни дружества., както и разработване на  програма за проверка, която ще вземе под внимание всички стандарти, които трябва да спазите.

   

healthy-at-work