Invitaţie pentru Adunare generală, or. Ruse, 30 mai 2017

Consiliul de Administraţie al Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română le invită pe toate societăţile – membre la Adunarea generală anuală care va avea loc pe data de 30 mai 2017, începând cu orele 11.00 în or. Ruse, hotelul Dunav plaza, sala de conferinţe, et. 1

 

ORDINE DE ZI:

  1. Adoptarea raportului privind activitatea CCIBR pentru perioada de la Adunarea Generală anterioară a Camerei şi până în acest moment.
  2. Aprobarea bugetului Camerei pentru anul 2017 – 2018, conform propunerii Consiliului de Administraţie.
  3. Adoptarea hotărârii privind efectuarea modificărilor în membrii Consiliului de control.
  4. Adoptarea hotărârii privind participarea CCIBR la alte organizaţii.
  5. Adoptarea hotărârii privind adoptarea modificărilor în Statutul CCIBR, inclusiv extinderea atribuţiilor Consiliului de Administraţie cu cele prevăzute de art. 20, p. 10 de la Statut şi precizarea procedurii privind adoptarea hotărârilor în lipsă de către Consiliul general al membrilor Camerei /art. 21, alin. 10 din Statut/.
  6. Diverse.

 

În lipsa de cvorum, în temeiul art. 27 din Legea privind Persoanele Juridice cu Scop Nelucrativ, şedinţa se va desfăşura în aceeaşi zi, o oră după ora iniţial anunţată – anume la ora 12.00, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Oaspeţii oficiali invitaţi să participe la Adunarea Generală sunt – Excelenţa sa Todor Churov – ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al Bulgariei la Bucureşti şi d-l Ivaylo Marinov – Prim secretar, conducătorul Serviciului privind problemele comercial-economice de pe lângă Ambasadă, Excelenţa sa Ion GÂLEA – ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României la Sofia, d-l Radu-Călin MOLDOVAN – Ministru consilier, afaceri economice la Ambasada României în Bulgaria, precum şi reprezentanţii partenerilor noştri din Bulgaria şi România.

Pentru mai multe informaţii şi confirmarea prezenţei până pe data de 23 mai 2017

 

email: info@brcci.eu

tel: 00359 82 507 606;

tel/fax: 00359 879 517 027

Persoană de contact: Iskrena Velikova

   

healthy-at-work