Întâlnire – discuţie privind problemele navigaţiei

Data şi ora: 29.05.2017, orele 14:00

Locaţia: or. Ruse, Dunav Plaza Hotel, piaţa Svoboda

Camera de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română le invită pe toate părţile interesate la o întâlnire de lucru – discuţie a cărei scop este identificarea problemelor şi obstacolelor pentru navigaţia pe fl. Dunăre care sunt rezultatul diferitelor proceduri şi reglementări administrative impuse de către organele de control fluvial şi care decurg din legislaţia naţională.

Întâlnirea de lucru face parte dintr-o serie de mese rotunde desfăşurate într-un total de opt state Dunărene în cadrul proiectului DANTE – Îmbunătăţirea procedurilor şi proceselor administrative legate de transportul pe fluviul Dunăre, finanţat prin Programul de cooperare transnaţională „Dunăre” 2014-2020.

Evenimentul va avea loc în orașul Ruse, Dunav Plaza Hotel, sala de conferinţe, pe data de 29 mai 2017 începând cu orele 14.00, conform Ordinii de zi anexată.

Vor participa nu numai beneficiarii şi utilizatorii direcţi ai fluviului, ci şi reprezentanţii organelor de reglementare împreună cu care vom discuta problemele ce privesc obstacolele şi barierele administrative nu numai pe sectorul bulgar al fluviului, vom împărtăşi practici bune şi propuneri pentru îmbunătăţirea mediului existent.

La discuţie va participa şi d-l Manfred Seitz – Secretar general Pro Danube International – Austria, Partener lider în proiectul DANTE, o organizaţie care implementează şi alte proiecte conexe şi efectuează activităţi de lobby la nivel înalt european pentru activarea transportului pe fluviu.

Rezultatele discuţiei vor fi generalizate şi împreună cu cele de la restul statelor vor servi drept bază pentru întreprinderea de măsuri concrete pentru armonizarea legislaţiei şi simplificarea normelor administrative de-a lungul întregii căi navigabile.  

Informaţii succinte despre proiect puteţi găsi  aici, iar mai multe despre activităţile concrete şi rezultatele practice la care ne aşteptăm veţi afla în timpul evenimentului.

 

Mai multe informaţii:

…………………………………..

E-mail: info@brcci.eu

Telefon: +359 82 507 606

Desislava Grozeva

Iskrena Velikova

   

healthy-at-work