БРТПП подема инициатива за въвеждане на улеснения за фирми при плащане на таксата за преминаване на „Дунав мост“ – Русе

На 25 март 2014 г. г-жа Елеонора Иванова – Председател на УС на БРТПП и г-н Александър Прокопиев – зам. председател на УС проведоха среща с г-н Пламен Минков – началник на Русенската митница. Повод за срещата бяха постъпили в Палатата запитвания от фирми-членове във връзка с възможност за въвеждане на по-ефективен за фирмите режим за заплащане на таксата за преминаване на Дунав мост при гр. Русе.

Както е известно, въпреки усилията през годините на множество обществени организации, институции и медии, вкл. БРТПП, таксата за преминаване на моста при гр. Русе остана, като за товарните автомобили тя е все още значителна и се заплаща само в брой срещу обикновена касова разписка. През последната година румънската страна въведе абонамент за тази такса, като срещу това фирмите получават отстъпка, както и редовен разходо-оправдателен документ. Палатата настоява подобни мерки да се въведат и от българска страна, където таксата се събира от Агенция „Митници“. Предложенето ни се приема с разбиране и подкрепа от страна на Русенската митница, както и от Ръководството на СТИВ при Посолство на РБългария в Букурещ. В продължение на инициативата БРТПП подготвя становище, което ще бъде изпратено до Министерствот на финансите с цел да се предприемат конкретни стъпки в тази посока.

   

healthy-at-work