Пътната инфраструктура в България и Румъния през новия програмен период 2014 г. – 2020 г.

Румъния
Според меморандума от Министерството на транспорта средствата за строителство на магистрали, с които ще разполага Румъния в рамките на Европейските фондове за регионално развитие 2014-2020 г., чрез новата Оперативна програма за инфраструктура, е на стойност 1.600.000.000 евро без ДДС. В мастър плана на транспорта, безвъзмездна финансова помощ ще се отпусне за следните магистрали:
1. Сибиу – Фъгъраш – Брашов (общо 120,94 км, формирани от 2 участъка)
2. Брашов – Бакъу (48,41 км)

Главната цел на тези две маистрали е разширяване на съществуващата европейска мрежа и те ще служат за връзка с мрежата TEN-T.

Друг важен проект, който може да се възползва от безвъзмездна финансова помощ от Европейсия съюз до края на 2020 г. е разширяване на 4 ленти на околовръсния път на Букурещ от южната страна, между магистрала А1 и А2.

Йоан Рус, министър на транспорта обясни, че мастърплана ще бъде обсъден в обществени дебати, които ще се проведат през м. октомври. Следващата стъпка е провеждането на разговори с Европейската комисия. Според министър Рус, до този момент има необходимост от изграждане на около 2500 км експресен път, 500-600 км магистрала, 3000 км трансрегионални пътища и др.

България
Приоритетите в развитието на пътната инфраструктура през новия програмен период 2014 – 2020 г. и източниците за финансирането бяха обсъдени в заседание на Обществения съвет към Министерството на регионалното развитие.

Изграждането на цялата автомагистрала „Хемус“, Лот 3 на АМ „Струма“ и тунелът под Шипка ще бъдат предложени за финансиране от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г.

През новият програмен период се планира инвестирането на 800 млн.евро заемни средства, основно от Европейската инвестиционна банка, за модернизация и интегрирано развитие на транспортната мрежа на България. За целта е създадена програмата „Транспортни коридори“ , в която е заложено строителството на път E-79 „Видин- Ботевград“, АМ „Калотина – Софийски околовръстен път и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Средствата от Оперативна програма „Региони в растеж“ през новия програмен период ще бъдат насочени за развитие и модернизация на регионалната пътна инфраструктура, като ще се финансират отсечки от 1, 2 и 3 клас, подбрани по методология, разработена от АПИ.

   

healthy-at-work