Предлагаме информация за българските фирми с най-голям износ за Румъния

Българо-румънска търговско промишлена палата уведомява, че разполага с актуална информация за българските фирми с най-голяма стойност в експорта за Румъния към септември 2017 г.  По предварителна заявка от клиента може да се предостави: име на фирмата, ЕИК, седалище по регистрация, контактна информация (ел. поща, телефон, уебсайт),  предмет на дейност, собствен капитал, активи, пасиви и приходи от продажби (за 2015 и 2016 г.). Услугата е платена.

Напомняме ви, че Палатата предлага платена информация и за фирмите с румънско дялово участие, регистрирани на територията на България. Информацията е извлечена от Търговския регистър и е актуална към средата на 2017 г. Може да бъде изготвена селектирана извадка по един или повече от следните критерии – седалище по регистрация (област, град), код на икономическа дейност, капитал, а също и приходи, печалба/загуба, брой персонал (за фирмите, за които са били декларирани такива данни). Списъкът с избраните фирми ще съдържа всички налични данни – контактна информация,  регистриран капитал, вид дейност, финансови данни от последно публикуваните финансови отчети, брой служители и др.

   

healthy-at-work