INDAGRA 30.10.2013 – 03.11.2013 Международно изложение за продукти, технологии и оборудване в областта на селското стопанство, овощарство, лозарство и животновъдство

През периода 30.10.2013 – 03.11.2013 в Международния панаирен център ROMEXPO ще се проведе Международно изложение за продукти, технологии и оборудване в областта на селското стопанство, овощарство, лозарство и животновъдство INDAGRA.
http://www.indagra.ro/about
Изложението се провежда паралелно с други 4 международни изложения в панаирния център Ромекспо:
> Indagra FOOD
30.10.2013 – 03.11.2013 Международно изложение продукти, технологии и оборудване в хранителната индустрия

> ALL PACK
30.10.2013 – 03.11.2013 Международно изложение за опаковки, материали, специализирани машини и оборудване

> EXPO DRINK & WINE
30.10.2013 – 03.11.2013 Международно изложение за вина, алкохолни и безалкохолни напитки

> AUTOEXPOTEHNICA
30.10.2013 – 03.11.2013 Международно изложение за автомобили и компоненти

   

healthy-at-work