Hotărârile AG CCIBR

Pe data de 30/05/ 2017 în oraşul Ruse a avut loc Adunarea Generală a Camerei de Comerţ şi Industrie Bulgaro – Română La AG au fost prezenţi peste 40 de companii – membre ale Camerei. S-au votat cu unanimitate următoarele hotărâri din ordinea de zi anunţată în mod prealabil:

1. Adoptă raportul Consiliului de Administraţie privind activitatea CCIBR pentru perioada de la Adunarea Generală anterioară a Camerei din anul 2014 şi până în acest moment.
2. Adoptă propunerea CA privind bugetul Camerei pentru perioada 2017 – 2018.
3. Îl eliberează din calitatea de membru al Consiliului de control pe Nikolay Kostadinov Kostadinov – reprezentantul Alena Trading OOD, la locul numitului îl alege pe Svetlozar Georgiev Dimitrov – reprezentantul „InOut Trade” OOD care să îndeplinească funcţiile de membru al consiliului până la expirarea mandatului acestui CC – 21.11.2018
4. Acordă consimţământul pentru aderarea CCIBR în calitatea de membru la următoarele două asociaţii: „ProDanube International” având sediul în Austria şi „Federaţia Europeană a Camerelor de Comerţ Bilaterale” având sediul în Elveţia.
5. Adoptă următoarele modificări în Statutul Camerei:

– p. 10 anterior al art. 20 devine p. 13 al art. 23 – Atribuţiile Adunării Generale cu privire la luarea hotărârilor de participare la alte organizaţii vor fi transferate de la AG către CA;

– se completează art. 21, alin. 10 cu textul conform art. 24, alin. 4 – cu privire la consimţământul tacit pentru adoptarea hotărârilor în lipsă de către AG în cazul netransmiterii unui proces verbal în termen de 7 zile din data primirii acestuia de către respectiva membră.

– se precizează art. 25, alin. 3 – cu privire la atribuţiile vicepreşedintelui să-l înlocuiască pe preşedintele CA în cazurile în care acesta nu este prezent, dar şi în alte cazuri stabilite prin hotărârea CA;

– se completează p. 9, art. 23 – se prevede în mod explicit că alegerea vicepreşedintelui/vicepreşedinţilor este de competenţa CA.

   

healthy-at-work