GRENDEL

Denumirea proiectului: GRENDEL – Flotă Dunăreană ecologică și eficientă

Programul de finanțare: Programul de cooperare transnațională „Dunărea“ 2014-2020

Perioada de desfășurare: 01.06.2018 – 30.11.2020

Scurtă descriere:

Ciclul lung de viață al navelor de navigație interioară, costurile de investiții ridicate, capacitatea redusă de reinvestire a operatorilor din regiunea Dunării, informația insuficientă privind tehnologiile ecologice precum și lipsa acțiunii publice de stimulentele, reprezintă un obstacol major în atingerea obiectivelor de mediu ecologic în ceea ce privește  flota dunăreană și europeană pe  căile navigabile interioare.

Granddle va ajuta operatorii de nave pe Dunăre și partenerii publici aia cestora, în modernizarea sectorului. Granddle examinează diverse probleme de modernizare a flotei: utilizarea combustibililor alternativi cu emisii reduse de carbon și  reducerea emisiilor de poluanți atmosferici (CO2, NOx, PM) și consumul total de energie. De asemenea, procesele de management în domeniul transportului și al logisticii sunt utilizate pentru a asigura o mai bună integrare a transportului pe căi navigabile interioare ale Dunării în lanțul logistic, (inclusiv Serviciile Informatice Fluviale), furnizarea de date digitale, precum și instrumente specializate pentru a îmbunătăți eficiența operatorilor de nave.

Obiectul general al proiectului este de a îmbunătăți gradul de ecologizare și dezvoltare economică a flotei dunărene.

1. Transferul de know-how către operatorii de nave din regiunea Dunării cu ajutorul unei cooperări transnaționale intense între părțile interesate private și publice și a unor activități specifice de transfer de know-how pentru a depăși lipsa de cunoștințe, activități și instrumente existente să implementeze soluții inovatoare

2. Dezvoltarea de concepte tehnice inovatoare pentru nave de navigație și îmbunătățirea proceselor de gestionare a transportului și logisticii, de către operatorii de transport și împărtășirea acestora ca bune practici pentru aplicarea pe scară largă în scopul de a crește competitivitatea transportului pe căile navigabile interioare și pentru a extrage beneficiile potențialul său de piață.

3. Sprijinirea dezvoltării unui cadru de reglementare favorabil și a unor măsuri de sprijin public bine concepute, prin introducerea unui model de schemă de ajutor de stat, precum și a unor instrumente financiare inovatoare care să răspundă cu claritate nevoile sectorului.

Prin activitățile sale, GRENDEL are drept scop să atingă o utilizare mai largă și acceptarea transportului fluvial ca mod de transport ecologic, care contribuie la creșterea economică și la un sistem de transport mai durabil în regiunea Dunării.

Parteneri:

* Pro Danube International – Austria

* DST – Development Centre for Ship Technology and Transport Systems – Germania

* National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications – Ungaria 

* Danube Commission – Ungaria 

* Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry – Bulgaria 

* Association „Pro Danube Romania” – România 

* Romanian Maritime Training Centre – România 

* SHIP DESIGN GROUP S.R.L. Galati – România 

* Romanian Naval Authority – România 

* River Navigation Company NAVROM SA – România 

* FLUVIUS Shipping and Forwarding Ltd. – Ungaria 

* Danubia Kreuzfahrten GmbH – Austria

*  Pro-Danube Serbia – Serbia 

* Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology – Department Inland Navigation – Technical and Nautical Affairs – Austria

* Ministry of National Development – Ungaria 

* Executive Agency Maritime Administration – Bulgaria 

* CFND d.o.o. – Serbia 

* Danube Tank Shipping Company Ltd – Austria

* Bulgarian River Shipping J.S.Co. – Bulgaria 

* Romanian River Ship Owners and Port Operators Association – România 

* BAVARIA shipping and forwarding services – Germania

* Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure – Croația 

* Ministry of Transport – România 

   

healthy-at-work