Градско село ООД търси да назначи стажанти по схема „Младежка заетост“

Свободни работни места в „Градско село“ ООД за стаж на младежи до 29 год. възраст по схема „Младежка заетост“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Работодател: Градско село ООД – млада фирма за търговия и производство на натурални хранителни продукти. Притежава он-лайн магазин (www.gradskoselo.bg), 2 физически магазина (в София и Русе) и извършва дистрибуция в Северна България. Регистриран земеделски производител. Разработва и развива собствени продукти. За своето развитие търсим:

Експерт Маркетинг – 2-ма души
Работно място: София
Описание: Извършва маркетингови проучвания. Анализ на пазарните възможности – макро среда, конкуренция, пазарна оценка на потребителите, на продуктите, на комуникационните канали и цените. Стратегическо планиране и екшън план. Проучване и развитие на нови продукти – пазарен потенциал, рецепта, опаковка, логистика, добавена стойност. Продажби на терен. Е-маркетинг – планиране и организиране на маркетингови кампании, използване на електронните канали – социални мрежи, е-бюлетин и др.; SEO оптимизация. Организиране на събития и участия в изложения, фестивали, панаири и др. Прилагане на методи за насърчаване на продажбите. Работа с корпоративни клиенти, производители и доставчици. Оформяне на документи при продажба. Проучване и водене на преговори с производители за нови продукти в асортимента на компанията.
Изисквания: Икономическо образование със степен бакалавър, специалност Маркетинг; Стопанско управление, МИО или подобна. Подходящият кандидат владее английски език, има компютърна грамотност и желае да работи в динамична среда. Умението за водене на делова кореспонденция е предимство.
Основно трудово възнаграждение: 1050 лв.

Продавач-консултант
Работно място: София
Описание: Продава хранителни стоки директно на купувачите и информира клиентите за техните характеристики и полезни качества. Наблюдава поведението и изискванията на клиентите и информира ръководството като дава предложения относно асортимента, цените, доставката, гаранциите и промоциите. Приема плащания по различни начини, изготвя фактури за продажба и регистрира продажбите чрез касов апарат. Води дневници в търговския обект, прави инвентаризации, участва в получаване и експедиране на стоки, завежда и отписва стока. Работи със специализиран софтуер. Окомплектова поръчки на клиенти с доставка до адрес. Подрежда и излага стоки за продажба, както и опакова и преопакова продаваните стоки. Следи срокове на годност. Съгласува с магазина в Русе наличности и промоции и заявява стоки. Координира с Мениджър Логистика всички доставки в София.
Изисквания: Завършено средно образование. Подходящият кандидат желае да се развива в динамична среда и умее да работи с хора.
Основно трудово възнаграждение: 545 лв.


Търговски представител

Работно място: Русе
Описание: Избраният кандидат представлява компанията при продажби, презентира и осигурява специфична информация и оферти за съответните стоки и услуги. Инициира срещи и посещава търговски обекти и компании с цел търговия на дребно и едро с асортимента на Градско село ООД. Записва заявки и урежда доставки. Поддържа контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване. Проучва търговски обекти, конкуренти и пазарни условия в бранша и информира ръководството на компанията. Прави предложения за кампании, промоции, за нови продукти и ценова политика. Координира работата си с Мениджър Логистика.
Изисквания: Завършено средно образование. Свидетелство за управление на МПС (най-малко категория „В“). Подходящият кандидат желае да се развива в динамична среда , умее да работи с хора, лоялен е към работодателя си и съвестно изпълнява задълженията си „на терен“.
Основна трудово възнаграждение: 910 лв.

Автобиография и мотивационно писмо изпращайте на е-адрес: m.gangalova@gradskoselo.bg

   

healthy-at-work