ГРАДСКО СЕЛО ООД с новооткрити работни места

Градско село ООД е член на Българо-румънска търговско промишлена палата и в момента има следните вакантни места:

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ – ЗА ГР. СОФИЯ

Описание на длъжността:

Избраният кандидат представлява компанията при продажби, презентира и осигурява специфична информация и оферти за съответните стоки и услуги. Инициира срещи и посещава търговски обекти и компании с цел търговия на дребно и едро с асортимента на Градско село ООД. Записва заявки и урежда доставки. Поддържа контакти с клиенти за осигуряване на добро обслужване. Проучва търговски обекти, конкуренти и пазарни условия в бранша и информира ръководството на компанията. Прави предложения за кампании, промоции, за нови продукти и ценова политика. Координира работата си с Мениджър Логистика.

Изисквания:

Завършено средно образование. Свидетелство за управление на МПС (най-малко категория „В“). Подходящият кандидат желае да се развива в динамична среда , умее да работи с хора, лоялен е към работодателя си и съвестно изпълнява задълженията си „на терен“.

* кандидатите трябва да са на възраст до 29 год., да не участват в никаква форма на образование или обучение.

За повече информация ivelikova@brcci.eu

ПРОДАВАЧ – КОНСУЛТАНТ – СОФИЯ И РУСЕ

Описание:

Продава хранителни стоки директно на купувачите и информира клиентите за техните характеристики и полезни качества. Наблюдава поведението и изискванията на клиентите и информира ръководството като дава предложения относно асортимента, цените, доставката, гаранциите и промоциите. Приема плащания по различни начини, изготвя фактури за продажба и регистрира продажбите чрез касов апарат. Води дневници в търговския обект, прави инвентаризации, участва в получаване и експедиране на стоки, завежда и отписва стока. Работи със специализиран софтуер. Окомплектова поръчки на клиенти с доставка до адрес. Подрежда и излага стоки за продажба, както и опакова и преопакова продаваните стоки. Следи срокове на годност. Съгласува с магазина в Русе наличности и промоции и заявява стоки. Координира с Мениджър Логистика всички доставки в София.

Изисквания:

Завършено средно образование. Подходящият кандидат желае да се развива в динамична среда и умее да работи с хора.

* кандидатите трябва да са на възраст до 29 год., да не участват в никаква форма на образование или обучение

1 работно място – Русе
1 работно място – София

ПРОДАВАЧ РАЗНОСНА ТЪРГОВИЯ – СОФИЯ

Описание:

Избраният кандидат представлява компанията при продажби и изпълнява следните основни задачи:

– предоставя подробности за различни стоки и услуги, за условията за продажба чрез посещения до дома на потенциални клиенти;
– демонстрира и дава описание на предлаганите стоки или услуги;
– записва поръчки, предава взетите поръчки;
– изготвя фактури и получава плащания;
– изготвя списъци на перспективни клиенти и се свързва с тях с цел увеличаване на продажбите;
– пътува между местата за продажби и клиентите, пренася мостри или стоки за продажба.
– Координира работата си с Мениджър Логистика.

Изисквания:

Завършено средно образование. Свидетелство за управление на МПС (най-малко категория „В“). Подходящият кандидат желае да се развива в динамична среда , умее да работи с хора, лоялен е към работодателя си и съвестно изпълнява задълженията си „на терен“.

* кандидатите трябва да са на възраст до 29 год., да не участват в никаква форма на образование или обучение.

За повече информация – ivelikova@brcci.eu

   

healthy-at-work