Газовата връзка с Румъния в експлоатация от 11 ноември

На 11 ноември в Русе ще бъде въведен в експлоатация интерконекторът между България и Румъния, който ще е и първата изградена междусистемна газова връзка за България.

Дължината на газопровода на наша територия е около 15 км, като тя започва от края на нашата система в близост до Русе и стига до брега на самата река Дунав. После има около 2 км. подводен преход и 7,5 км. газопровод на румънска територия. Преходът под река Дунав ще бъде извършен по модерна технология, така че по никакъв начин да не се засяга плавателния режим. Капацитетът на връзката е между 0,5 и 1,5 млрд. куб. м. годишно. Тя се финансира с 8,9 млн. евро европейски средства. Общият бюджет е около 24 млн. евро.

   

healthy-at-work