Газопроводът между Гюргево и Русе ще бъде готов до края на годината

Свързващият газопровод между България и Румъния (Гюргево и Русе) се очаква да бъде готов до края на 2014 г. според Кирил Темелков, директор на Булгаргаз.

Работата по тръбопровода започна през 2012 г., като междусистемната връзка трябваше да е готова още 2013 г., но се наложи удължаване на срока поради технически трудности. Газопроводът ще има обща дължина от около 25 км, от които 15.4 км са на територията на  България, 5.2 км на територията на Румъния, а 4.14 км е частта под река Дунав.

Прогрнозираната обща стойност на проекта е 24 милиона евро, като 8,90 милиона евро са осигурени от Европейската комисия. Финансирането от българската компания Булгаргаз е в размер на 14 милиона евро, а румънската Трансгаз участва с 10 милиона евро.

   

healthy-at-work