Форум „Българският износ – тенденции и перспективи“

Българо-румънска търговско промишлена палата (БРТПП) в качеството си на партньор на Форума „Българският износ – тенденции и перспективи“ и Виа Експо като негов организатор биха искали да привлекат Вашето внимание и интерес за участие.

Събитието ще се проведе на 16 октомври в НДК от 9ч, София, като основната му цел е да Ви помогне да усъвършенствате външнотърговската си дейност или да стартирате такава.

Ако си задавате въпросите:  ■ Как да намерите нови външни пазари и да подобрите достъпа си до съществуващите?   ■ Как да осъществите контакт с надеждни партньори и клиенти?

■ Как да сте по-подготвени при реализацията на износа? Ви каним да станете част от „Българският експорт – перспективи и тенденции“. Ще имате възможност да се срещнете с водещи компании  и организации от областта на износа.

Програма на Конференцията /линк/

Условия за участие като делегат /линк/

Регистрация /линк/

 

Програмата на Конференцията ще представи широк спектър от теми: ■ Аглика Събева-Цветанова от Представителството на Европейската комисия в България ще говори за ползите и улесненията за българските износители от вътрешнообщностната търговия.  ■ Веселин Илиев от Българска стопанска камара, ще обрисува глобалната картина за представянето на българския износ и ще подчертае неговите основни двигатели.  ■ Имате нужда от по-голяма стабилност в дейността на фирмата? Как да прогнозирате паричния поток или да получите текущо финансиране? Искате да предоставите отсрочено плащане на партньорите си? Анна Кършовска, директор на дирекция „Бизнес развитие“ ще предложи конкретни решения на тези въпроси. ■ За правния аспект на международните сделки ще говори Севделина Дамянова от адвокатска кантора Hoesmann, Германия. Тя ще Ви посъветва как да се подготвите за преговори и ще разясни правилата на международната търговия относно процеса на изготвяне на договори, какви са разликите между видовете договори и споразумения. Милена Виденова от Кофас България ще подчертае значението на правилното управление на търговския кредитен риск и ще разкрие новитеперспективи, които се откриват пред експортните компании.

 

Ще чуете и лектори от DS-Concept Factoring, BlackPeak Capital и Пощенска банка. Те ще споделят добри практики във факторинга, във финансирането на фирми чрез дялови инвестиции и банковите решения.
Четири държави се очертават като добри пазари за българските продукти: Германия, Полша Румъния и Турция.  Със спецификата на тези пазари ще ни запознаят представители на Германо-българска индустриално-търговска камара, Отдела за промоция на търговията и инвестициите към Посолство на Република Полша в София, Българо-румънска търговско-промишлена палата и Турско-българска търговско-индустриална камара.

Един от модераторите на форума ще бъде Елеонора Иванова, Председател на УС на Българо-румънска търговско промишлена палата. Тя ще представи БРТПП и услугите, които предоставя на фирмите; информация за румънския пазар – обща характеристика, данъчен режим, канали за навлизане на пазара и т.н.; обзор на българо-румънските търговски отношения и перспективни сектори за българските фирми.

 

Бюлетини /линк/

Партньори на събитието /линк/

 

За повече информация: international@viaexpo.com; 032/512 907

   

healthy-at-work