Фискалните промени в Румъния от януари 2018

Съгласно новия регламент, който влезе в сила от 1 януари 2018г. в Румъния като задължение на служителя изцяло минават пенсионните вноски, които са в размер на 25% от заплатата, както и здравните вноски, които са 10%. Задължение на работодателя остава вноската за трудово застраховане, равняваща се на 2.25%.  

Данъкът върху доходите спада от 16% на 10%. Той включва доходите от трудови възнаграждения, независими дейности, наеми, инвестиции, пенсии, земеделски дейности и др.

Минималната работна заплата става от 1450 леи (608.77 лева) на 1900 леи (801.23 лева) месечно при средно 166 часа месечно. Гарантираното минимално заплащане на час става 11.40 леи/час.

Увеличението спрямо 2017г. е 31.03% като нетната минимална заплата ще нарасне от 1065 леи на 1162 леи.

   

healthy-at-work