Фирмената комуникация в Румъния все по-добра

Според доклад на Randstad Workmonitor, публикуван през второто тримесечие на 2018 г., Румъния заема първо място в света по леснота на общуване между колеги от различни възрастови групи. Преобладаващото мнозинство от румънците (92%) предпочитат да работят на място, където има хора от различни поколения и възрастови групи, което обясняват с факта, че работата в екип от различни поколения, ги стимулира да допринасят за решаване на проблемите с иновативни идеи.

Значителна част от румънците (64%) предпочитат прекият им ръководител да бъде на същата възраст или по-голям от тях, като 74% потвърждават, че управителят на фирмата, в която работят, умее да работи със служители от различни поколения.

По отношение на приятелството в социалните мрежи, 77% от румънците са свързани чрез тях с колегите си, докато само 45% – с прекия си ръководител.

Що се отнася до нивото на задоволеност от работата, 72% от румънските работници са доволни от работната среда като по този показател се нареждат в горната половина на класацията.

   

healthy-at-work