Фамилните бизнеси в България

Фамилният бизнес в България играе важна роля в икономиката на страната. Около 42% от всички български частни фирми са семейни и допринасят с приблизително 19% към БВП на страната. Като цяло оборотът на семейните фирми спрямо общия оборот на всички фирми в България е към 20%. Сферата на дейност на повечето семейни фирми е хотелиерството и ресторантьорството, селското стопанство, строителството, преработващата промишленост и търговията на дребно. Голяма част от тези компании са микро- и малки предприятия.

Между 30 и 40% от собствениците на микро-, малки и средни предприятия са на възраст между 60 и 70 години. Младите хора до 29 г. по-скоро са встрани от предприемачеството като единствено в сектор „Информационни технологии“ се наблюдават млади предприемачи, които създават малки фирми и предлагат продукт с висока добавена стойност.

Според различни международни проучвания, само 40% от семейните фирми оцеляват след прехода от първо към второ поколение собственици, а за трето поколение показателят е още по-нисък – 15%.  Важно е да се изгради механизъм за предвиждане, планиране и осигуряване на плавна приемственост. В повечето страни със силна икономика има създадени традиции, ценности и институционална подкрепа, която да регулира и улеснява този процес на „предаване на властта“. От друга страна, в България все още липсват национални политики и практически инструменти в тази област.

   

healthy-at-work