Euro-Detectiv SRL

Euro-Detectiv SRL е румънска частна детективска агенция, която предлага широк набор от услуги: предварителни разследвания, оперативно-информационни наблюдения (следене) и тестове на полиграф, за всякакви видове клиенти: физически и юридически лица, адвокати, застрахователи.

За компании: проверка на бизнеса, клиентите и партньорите, разследване на кражби и измами, „мистериозно пазаруване“ чрез таен клиент, намиране на стоки и вещи, които подлежат на конфискация и т.н. Агенцията има възможност да осигури информация за финансовото състояние на всяка румънска компания, както и за това дали тази компания е изряден платец.

За физически лица: брачни разследвания, търсене на изчезнали хора, попечителство над деца, движима и недвижима собственост при дела за наследство и т.н.

За застрахователи: Разследване на застрахователни измами и фалшиви претенции за обезщетение

За адвокати: лични проверки, граждански разследвания, разследвания за недвижими имущества и наследства и т.н.

Контакти:
Ел. поща: office@rodetectiv.ro
Интернет страница: http://www.rodetectiv.ro/en/
Телефон:
+40 763 750 079

   

healthy-at-work