Екип

Пламенка Върбанова – експерт програми и проекти
Ел. поща: p.varbanova@brcci.eu

Искрена Великова – експерт връзки с клиенти
Ел. поща: i.velikova@brcci.eu

Десислава Пенчева – експерт трудова заетост
Ел. поща: d.pencheva@brcci.eu

Магдалена Гънгълова – експерт маркетинг
Ел. поща: m.gangalova@brcci.eu

Георги Георгиев – експерт маркетинг
Ел. поща: g.georgiev@brcci.eu

   

healthy-at-work