Експерти обсъдиха мястото на трети мост над р. Дунав между България и Румъния

На 10 юли 2014 г. Областна администрация – Русе беше домакин на работна среща за представяне на резултатите от предпроектно проучване за изграждането на нов мост над река Дунав. В нея се включиха областният управител Венцислав Калчев, двамата му заместници – Милена Хинкова и Айлян Карамехмедова, областните управители на Враца, Плевен и Силистра. Представители на Министерствата на регионалното развитие на България и Румъния, кметове и заместник-кметове на общини от двете страни на Дунав също се включиха в дискусиите. Събитието беше организирано, като част от дейностите по проект „Обща стратегия за пространствено развитие на трансграничния район Румъния- България”.

Консултантската фирма „TRANSPROJECT 2001” в партньорство с българо-датската фирма EKJ по договор с Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния е разработила анализ на потенциалните места за трети мост на река Дунав. Експертите представиха четири основни участъка за пресичане на реката. Те са Силистра – Калараш, Русе – Гюргево, Никопол – Турну Мъгуреле и Оряхово- Бекет. При избора на място, на което ще бъде построен новият мост над Дунав ще се вземе под внимание връзката с европейските и регионални транспортни коридори, социалния и икономически ефект от бъдещото съоръжение, както и въздействието му върху околната среда.

Новият мост трябва да бъде на отстояние поне 20.50 м над високи плавателни води, за да могат да минават под него кораби, както и да има две платна с по две ленти за движение във всяка посока. Допълнително ще се обсъжда и евентуална жп линия по моста.

   

healthy-at-work