Други

КОМЕРГ ЕООД

Държава: България
Адрес: Павел баня 6155, ул. „Христо Ботев“ 49
Телефон: +359 884 460 490
Ел. поща: info@comerg.com
Интернет страница: www.comerg.com
Лице за контакт: Георги Станчев – управител
Основен предмет на дейност: Разработване на технологии за екстракция на суровини под ниско налягане и температура.

   

Via expo

healthy-at-work