„Италчементи груп България“ с нова производствена линия и два нови продукта през 2014 г.

Въвеждането в експлоатация на новата производствена линия, надхвърляща инвестиция от 320 милиона лева, се очаква да се случи до края на 2014 г. и ще позволи насочването в по-голяма степен към страните от Черноморския регион и разширяване мрежата на продажби. Голямо предимство за компанията е стратегическата позиция на завода, който се намира в непосредствена близост до пристанище Варна-запад.

Новата производствена линия ще внесе в България най-модерните технологии в циментопроизводството и ще замени настоящия „мокър” метод със „сух” метод на производство, който е много по-ефективен по отношение потреблението на енергия и ресурси. Друг важен аспект на инвестицията е значителното намаление на емисиите и също възможността за използване на алтернативни горива.

„Италчементи груп България“ притежава най-широкото портфолио в циментовата индустрия, обхващащо повече от 40 продукта. През 2014 ще бъдат представени на пазара и два нови продукта. Първият от тях е сулфоалуминатният цимент i.tech ALICEM®. Този продукт е пример за високотехнологичен продукт с грижа за околната среда благодарение на производствения си цикъл, който позволява значително редуциране на емисиите. Той е ефективно решение за множество приложения и се характеризира с висока ранна якост, възможност за значително ускоряване на времесвързването и възможност да се използва при ниски температури. Другият продукт е i.idro DRAIN® и представлява решение за дрениране и намира приложение в изграждането и реабилитацията на алеи, тротоари, паркинги, пътища с ниско натоварване и други пътни настилки.

   

healthy-at-work