Двустранни бизнес срещи между Сдружението на балканските индустриалци и бизнесмени BALKANSIAD (Турция) и български фирми

Търговската служба към посолството на Република Турция в София, съвместно с Българската търговско-промишлена палата организират Двустранни бизнес срещи между Сдружението на балканските индустриалци и бизнесмени BALKANSIAD (Турция) и български фирми, които ще се проведат на 05 септември 2014 (петък) от 15:00 часа в сградата на БТПП, ет.1, зала А ,ул. „Искър” № 9, гр. София.

Събитието се организира с цел да се проведат двустранни срещи между турските и българските фирми, които да допринесат за създаването на нови и утвърждаване на съществуващите контакти между бизнеса от двете страни.

Фирмите, които имат желание за участие, следва да изпратят попълнена регистрационна карта до 3 септември 2014 /сряда/ на email: m.markova@bcci.bg .

Може да се регистрирате онлайн на: http://www.bcci.bg/payment_bcci/index.php?act=semview&id=353

 

   

healthy-at-work