Deficit de forţă de muncă în România

În România începe să se resimtă tot mai mult deficitul de forţă de muncă. În ultimii ani a scăzut nu numai numărul salariaţilor per total, ci şi cel al specialiştilor calificaţi şi se preconizează că această tendinţă va continua şi în viitor.

Creşte numărul companiilor care afirmă că le este din ce în ce mai greu să găsească personal calificat, indiferent de faptul dacă este vorbă despre ingineri, finanţişti sau programatori. Cel mai mare deficit de forţă de muncă se resimte în Bucureşti, urmat de Cluj-Napoca, Timişoara, Braşov şi Ploieşti. Dacă ne uităm la numărul aproximativ al locurilor de muncă libere pentru anul 2016 pe sectoare, cea mai mare este insuficienţa în industria de prelucrare (15.800 locuri) urmată de sănătate (8.400 locuri) şi de comerţul cu amânuntul (5.200 locuri).

   

healthy-at-work