Кои са държавите с най-голям капитал в румънски фирми?

Над 215 600 са румънските фирми с чуждестранно участие към края на 2017 г. Най-големите инвестиции идват от европейски страни, следвани от азиатски и африкански държави. Данните от румънския търговски регистър сочат, че петте основни държави, чиито граждани имат дялово участие в румънски фирми са:

 – Италия (45 542 фирми)

 – Германия (22 105 фирми)

 – Турция (15 097 фирми)

 – Унгария (13 494 фирми)

 – Китай (12 334 фирми)

Сравнение с края на 2016 г. показва, че компаниите с чужд капитал са се увеличили с над 5800 в периода до 31.12.2017 г.

   

healthy-at-work