În cadrul proiectului DANTE, s-a desfășurat cel de-al patrulea seminar de lucru transnațional

Pe 14 iunie, orașul Bratislava din Slovacia a găzduit un alt seminar de lucru al partenerilor proiectului ”DANTE – Îmbunătățirea procedurilor și proceselor administrative legate de transportul pe fluviul Dunărea”.

Participanții din țările dunărene au dezbătut activitățile cheie și rezultatele proiectului. A fost prezentat un scurt raport cu privire la formele unificate DAVID, aprobate de parteneri, și armonizarea acestora la nivelul Comisiei Europene,  au fost analizate barierele administrative identificate până în prezent prin intermediul Instrumentului transnațional pentru raportarea barierelor și a bunelor practici, au fost prezentate rezultatele sintetizate ale meselor rotunde desfășurate pentru a doua oară la nivel național și au fost examinate rapoartele naționale privind cele cinci domenii tematice ale proiectului. Fiecare dintre partenerii, responsabili de o anumită zonă, a prezentat rezultatele rapoartelor, barierele identificate pentru domeniul tematic, precum și soluțiile și concluziile propuse.

   

healthy-at-work