ДАНТЕ е избран да бъде част от пилотен проект на Дунавската транснационална програма

Съвместния секретариат на Дунавската транснационална програма стартира пилотен проект, наименован „Real People – Real Stories” (Истински хора – истински истории). Целта му е да представи проектите, които ще влизат в него, чрез интервюта с целевите им групи – какви са нуждите им, пред какви предизвикателства са изправени във всекидневния си живот/работен процес и как тези проекти могат да им помогнат.

Тъй като от проект ДАНТЕ има вече видими резултати (онлайн платформа, посветена на събиране на впечатления от ползвателите на вътрешните водни пътища), това ще се окаже шанс за проекта да достигне до още по-широка аудитория, да покаже с какво се занимава и как помага на вътрешноречния транспорт.

По-рано през годината на ДАНТЕ беше присъден статут на „Стратегически проект на Стратегията на ЕС за Дунавския регион (EUSDR)“, което демонстрира колко е важен самия проект, както и успешния напредък по него, постигнат в резултат на съвместните усилия на страните от Дунавския регион.

   

healthy-at-work