Проект DANTE е избран за участие в кампанията DTP POST 2020

Програмата за транснационално сътрудничество Дунав финансира голяма част от инициативите на Стратегията за Дунавския регион на Европейския съюз (EUSDR) и повечето от приоритетните области на Стратегията са фокус на финансираните от нея проекти.

Като един от тях  DANTE има за цел да идентифицира и премахне административните бариери за транспорта по вътрешните водни пътища на Дунава и неговите плавателни притоци. Участието на проекта в различни работни групи, създадени в рамките на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, ще улесни участието на публичните органи, отговарящи за тези бариери, за да се постигнат резултатите от проекта и да се осигури тяхното реално изпълнение на практика. Този проект е ясен пример за това как съвместното усилие допринася за постигането на целите на както на Стратегията на ЕС за Дунавския регион, така и на Програмата за транснационално сътрудничество Дунав.

Какво представлява всъщност кампанията DTP POST 2020:

Дискусията относно бъдещето на Кохезионната политика на ЕС за 2020 г. вече започна и по-точно за бъдещето на териториалното сътрудничество – познато като Interreg. Много институции от различни държави изразиха публично своите виждания по въпроса. Програмата за транснационално сътрудничество Дунав също би искала да допринесе за този дебат и затова дава възможност на съответните заинтересовани страни в Дунавския регион да споделят своето мнение за бъдещето на Програмата. Събраната обратна връзка ще бъде взета под внимание от Комитета за наблюдение на програмата както в подготовката на третата покана за представяне на предложения, така и в дискусиите за бъдещето на транснационалното сътрудничество в Дунавския регион. Затова каним всички заинтересовани страни да попълнят до 10 март този кратък онлайн формуляр: http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/dtp-post-2020-form

   

healthy-at-work