DANTE a fost selectat pentru a fi inclus într-un proiect pilot al Programului transnaţional Dunăre

Secretariatul comun al Programului transnaţional Dunăre lansează un proiect pilot numit „Real People – Real Stories” (Oameni reali – istorii reale). Obiectivul său este să prezinte proiectele care vor intra în acesta, prin interviuri cu grupurile ţintă ale acestor proiecte – care sunt nevoile lor, cu ce provocări se confruntă în viaţa de zi cu zi / în procesul de muncă şi în cum aceste proiecte îi pot ajuta.

Deoarece proiectul DANTE are deja rezultate vizibile (platforma on-line, dedicată strângerii de impresii de la utilizatorii căilor navigabile interioare), acest lucru va deveni o şansă pentru ca proiectul să ajungă la un auditoriu şi mai mare, să arate cu ce se ocupă şi cu ce ajută transporturile fluviale interioare.

Mai devreme în anul acesta proiectului DANTE i s-a adjudecat statutul de „Proiect strategic pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării (EUSDR)“, fapt care dovedeşte cât este de important proiectul în sine, dar şi progresul de succes în acest proiect, obţinut în rezultatul eforturilor comune ale ţărilor din regiunea Dunării.

   

healthy-at-work