Consumul energetic al Bulgariei şi al României

În perioada 2006-2016 aproape toate ţările din UE şi-au redus consumul energetic şi au devenit mai eficace din punct de vedere energetic, răspunzând la obiectivele propuse prin strategia „Europa 2020” adoptată în anul 2010 de Uniunea Europeană. Obiectivul principal este reducerea generală a consumului de energie de către ţările europene cu 20% şi atingerea unui nivel sporit de eficacitate energetică. UE urmăreşte ca consumul general de energie primară2 în anul 2020 să nu depăşească 1.483 mlrd. tone echivalent petrolier1, iar consumul de energie finală3 – 1.086 mlrd. tone echivalent petrolier.

România se află printre statele care au raportat cea mai mare scădere a energiei consumate în această perioadă – de la 40.6 la 32.4 mil. tone echivalent petrolier (-20.2%). Singurele două state cu consum mai scăzut sunt Grecia (-23.6%) şi Malta (-22.5%). În aceeaşi perioadă Bulgaria şi-a redus consumul energetic cu 11.1% – de la 20.4 până la 18.1 mil. tone echivalent petrolier. Numai două state europene membre şi-au majorat consumul de energie – Estonia (13.4%) şi Polonia (3.2%).

————————————————————————————————————————————

1 tonă echivalent petrolier (tonne of oil equivalent) – unitate de măsură standardizată în care se poate transforma valoarea energetică a diferitelor tipuri de combustibili (cărbune, nuclear, etc.), cu condiția ca o tonă de petrol oferă 41.868 gigajoule de energie.

2 consum de energie primară – cantitatea de energie necesară statului pentru a-şi satisface consumul

3 consum de energie finală – cantitatea totală de energie folosită de utilizatorii finali (gospodării, industrie, transport, agricultură etc.)

   

healthy-at-work